Wjazd na teren ROD

Przypominamy że wnioski o wyrażenie zgody na wjazd na teren ogrodu należy dostarczać do biura Zarządu z odpowiednim wyprzedzeniem. Biuro pracuje w środy i soboty w godzinach 12 – 15, i tylko wtedy mamy możliwość zapoznania się z korespondencją przychodzącą od Działkowców oraz ustosunkowania się do niej.

Jeśli wniosek zostanie przesłany do nas np. w niedzielę i będzie dotyczył zgody na wjazd we wtorek, to niestety nie będziemy w stanie na niego odpowiedzieć.