Opłaty

Zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania z dnia 07.05.2023 oraz Uchwałą 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 20.06.2020

Opłaty ogrodowe prosimy uiszczać w terminie do 30 czerwca bieżącego roku. Dopłaty spowodowane podwyżką prosimy uiszczać w terminie do 30 lipca.
W przypadku opóźnienia będą naliczane odsetki za zwłokę.

Informujemy że nie przyjmujemy wpłat ogrodowych w biurze ROD. Opłaty ogrodowe należy, zgodnie z §18 pkt 1 Regulaminu ROD, wpłacać na konto bankowe.


 

Nr konta:
PKO BP S.A.
12 1020 1026 0000 1502 0152 6086

W tytule przelewu prosimy wpisać swoje imię, nazwisko i numer działki