Plan ogrodu

Położenie Ogrodu i inne uwarunkowania przestrzenne

ROD „Sady Żoliborskie” jest kolonią działek zrzeszającą 461 użytkowników uprawiających działki o powierzchni średnio 300 m² na łącznym obszarze 15,95 hektarów. Jest to druga lokalizacja stała od chwili założenia Ogrodu.

Ogród znajduje się w Dzielnicy Warszawy – Bielany, w obrębie estakad mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego (od południa), Wisłostrady (ul. Wybrzeże Gdyńskie od wschodu), ulicy Gwiaździstej (od zachodu) – oddzielonej od Ogrodu Łachą Potocką, która jest płytkim, uregulowanym jeziorkiem będącym pozostałością po starorzeczu Wisły. Tereny sąsiadujące i otaczające Ogród w planach zagospodarowania przestrzennego kwalifikowane są jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i znane są jako Park Kępa Potocka. Od północy Park oddzielony jest pętlą autobusową „Gwiaździsta” od rezerwatu Las Bielański.

Te uwarunkowania spowodowały, że Ogród jest ogrodem ogrodzonym lecz otwartym, strzeżonym, wyposażonym w oświetlone ciągi spacerowe i usytuowanym w przestrzeni stanowiącej miejsce wypoczynku i rekreacji zarówno użytkowników działek (ich rodzin i przyjaciół) jak i okolicznych mieszkańców, pobliskiej szkoły i przedszkola oraz mieszkańców Żoliborza i Bielan korzystających z uroków przyrody jakie zapewniają rekreacyjne tereny wokół Łachy Potockiej i Lasu Bielańskiego.