Zarząd

Biuro Zarządu ROD „Sady Żoliborskie” prowadzą Katarzyna Buryło i Michał Olszewski.

Zarząd ROD „Sady Żoliborskie”

  • Sławomir Stefański – prezes
  • Bogumiła Pelc – wiceprezes
  • Katarzyna Buryło – członek
  • Marta Żółtowska – sekretarz
  • Wojciech Nowak – skarbnik
  • Witold Błachowicz – członek
  • Piotr Kubiak – członek

Alicja Zneykus – księgowa

Tadeusz Orchel – konserwator

Andrzej Orzoł – pracownik gospodarczy