Informacja o działkach oferowanych do przekazania

Obecnie do przekazania są zaoferowane 2 działki.

Zainteresowane osoby zapraszamy do biura ROD w każdą sobotę i środę w godzinach 12 – 15.