Aktualizacja danych teleadresowych

PRZYPOMINAMY O KONIEZNOŚCI AKTUALIZACJI DANYCH TELEADRESOWYCH

WEDŁUG § 9 UST. 2 PKT 7, ORAZ § 81 REGULAMINU ROD – DZIAŁKOWIEC MA OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH TJ. ADRESU ZAMIESZKANIA I KORESPONDENCYJNY, NUMERU TELEFONU ORAZ E-MAIL

ZGŁOSZENIA ZMIAN DANYCH OSOBOWYCH MOŻNA DOKONAĆ:

DZIAŁKOWIEC PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SKUTKI NIEZGŁOSZENIA ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE MOGŁY MIEĆ WPŁYW NA DECYZJE ZARZĄDU ROD ZWIĄZANE Z PRAWEM DO DZIAŁKI.